1. Kết quả phân tích chất lượng nước qua máy lọc Nano Geyser tại Hải Phòng và Thái Bình

Phiếu phân tích chất lượng nước mẫu nước lọc qua máy lọc Nano Geyser tại Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng do TRUNG TÂM Y TẾ  DỰ PHÒNG - SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG thực hiện.

Phiếu phân tích chất lượng nước mẫu nước lọc qua máy lọc Nano Geyser tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình do TRUNG TÂM Y TẾ  DỰ PHÒNG - SỞ Y TẾ THÁI BÌNH thực hiện.

Kết luận: mẫu nước qua máy lọc Nano Geyser đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai của Bộ Y Tế.

   

  

2. Chứng nhận của Geyser tại Liên Bang Nga và các nước trên thế giới

 

 

 

 

1800 6185
popup

Số lượng:

Tổng tiền: